Personalisering & anpassning av rullstolar

Projektet syftar till att testa och ta fram produktionsteknik och produkter för att skapa en ny generation tillbehör till rullstolar. Flera av de effekter som vi kan leverera med våra produkter kan ge förbättrade möjligheter för bland andra handikappidrotten i form av sponsorpengar, för vården med minskade kostnader (idag stjäls rullstolar för 1 MSEK årligen bara på Karolinska Universitetssjukhuset) och för privatpersoner med tillgång till bättre, effektivare och mer attraktiva hjälpmedel.