Utvärdering av tunna membraner som en modell av blod-hjärnbarriären

Detta projekt syftar till att utveckla en revolutionerande in vitro modell av blod-hjärnbarriären för att möjliggöra studier av de aktiva transportmekanismerna in i hjärnan utan att behöva tillgripa djurförsök i lika stor utsträckning som i dag. I detta projekt är syftet att utvärdera hypotesen om vikten av att använda ett mycket tunt cellodlingsmembran i dessa system.