Utveckling av ett mätsystem för utvärdering av hästars motoriska hälsa

Det finns ett stort problem med att hästars motoriska hälsa i princip enbart bedöms på ett subjektivt sätt idag, genom att man bara tittar på hur hästen ser ut att röra sig. Syftet med projektet är att komma till rätta med problemet genom att utveckla ett mätsystem som kan användas som hjälpmedel i bedömningen. Ett sådant system skulle bespara hästnäringen stora pengar då hästars motoriska hälsa skulle kunna övervakas på en daglig basis i samband med träning utan att veterinär behöver kopplas in förrän en skada verifierats.