ALC – Autorelease Life jacket Container

Marsafe håller på att ta fram ett nytt system för lösgörande av livvästar ombord på fartyg, ALC-Autorelease Life jacket Container. Dagens livvästlådor är haspade/plomberade och problem uppstår om ett fartyg sjunker utan att någon öppnar dessa lådor manuellt, varpå flera hundra livvästar följer med fartyget ner. Marsafe har tagit fram ett nytt system som möjliggör att livvästarna i livvästlådorna släpps ut automatiskt om lådan inte blivit öppnad manuellt.