Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform i västvärlden, där prevalensen i Sverige hör till de högsta i världen. För att ställa diagnos behövs biopsier från prostata.  Huvudsyftet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som en bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och rimligen hitta fler prostatacancer tidigare. Tekniken bör även minska blödningen efter biopsering.