Cellers akustiska fingeravtryck

Otaliga tester som görs på sjukhus baseras på cellanalyser. Det kan röra sig om att räkna blodkroppar för att bedöma patientens allmäntillstånd. Eller, man kan vilja undersöka blodprover från cancerpatienter för att övervaka förekomsten av tumörceller, vilka indikerar att en tumör metastaserar. Jag vill utveckla och applicera en ny ultraljudsbaserad metod som medger antikropps- och storleksoberoende sortering av celler. Genom att kartlägga cellers akustiska egenskaper kan jag reda ut under vilka villkor som iso-akustofores är tillräckligt cell-specifik för att identifiera, samt sortera, celler av olika typ. I dessa fall kan separationer utföras med hög renhet, hög hastighet och minimal påverkan av cellerna.