Ansökningsperioden 2021

Beslut är nu fattat att ansökningsperioden för 2021 blir mellan den 21/1 kl 12:00 – 18/2 kl 12:00. Observera att det är enbart via länk från hemsidan som ansökningar kan göras. Ser fram emot många intressanta ansökningar!

Läs mer »

I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

I-PROTECT är ett flerårigt forskningsprojekt om implementering av skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF, Skånes handbollförbund och Svenska handbollförbundet. Tillsammans utvecklar och inför vi handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande principer. Vi utgår ifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning inom

Läs mer »

Projekt ”Ångestboken”

Som bekant drabbas allt fler ungdomar av psykisk ohälsa men det saknas lättillgänglig litteratur som vänder sig direkt till ungdomar/unga vuxna. Den här luckan vill vi fylla med en kunskapshöjande bok som både ger en faktabakgrund till vad ångest är men också en stark igenkänning och en upplevelse av att

Läs mer »

INASCON 2020

INASCON (International Nanoscience Student Conference) är en årlig internationell vetenskaplig konferens som år 2020 anordnas för 14:e gången. Detta år har Lund fått äran att vara värd för evenemanget, som organiseras helt av studenter från Lunds Universitet. Styrelsen har bestått av fem tjejer som alla pluggar på LTH:s civilingenjörsprogram inom

Läs mer »

Kompetensutveckling av Mattecentrums volontärer

Mattecentrumär en ideell förening som sedan 2008 erbjuder Gratis läxhjälp inom Matematik till barn och unga. Föreningens syfte att öka kunskapen i matematik bland Sveriges skolelever. Vi vill verka för en likvärdig kunskapsinhämtning och att öka kunskapen i och intresset för matematik. Vår verksamhet består av både fysiska räkne/mattestugor samt

Läs mer »

Jazzens historia i Hässleholm

Det var under 1964 som grunden till dagens verksamhet skapades. Hässleholms Jazz Circle bildades med 7 medlemmar och senare samma år bildades Jazzklubben Lento. Dessa två slogs några år senare samman till Hässleholms Jazzklubb. Mestadels var det tradjazz med band som Papa Bue´s Viking Jazzmen, Vieux Jazzmen, Coolings, Blunks Lucky

Läs mer »

Lund Formula Student 2020

Lund Formula Student är en ideell förening vars mål är att designa, utveckla och tillverka en racingbil i toppklass under läsårets gång. Bilen är en ensitsig formelbil som designas efter regler utformade av en internationell styrelse. En säsong av Formula Student börjar på hösten då bilen noggrant designas I CAD

Läs mer »

Ökad livskvalitet för benprotesanvändare med designad 3D-printad kosmetik.

Designer Emelie Strömshed och ortopedingenjör Christian Veraeus förändrar upplevelsen av att bära benprotes med 3D-printad kosmetik designad efter användarens önskemål. Med stipendiet kommer vi kunna utveckla konceptet och integrera en mjukare och tåligare knädel (se svart detalj på bifogad benkosmetik) vilket medför att vår kosmetik kommer lämpa sig för ännu

Läs mer »

Hälsoprogrammet – för stärkt hälsa hos unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga är idag en stor och växande samhällsutmaning. I rapport efter rapport larmas det om att fler drabbas och att de gör det allt längre ner i åldrarna. Ohälsa i skolåldern kan sedan bli ett hinder för barnen att klara av skolgången, och i sin

Läs mer »

Klimatsmarta mjölkproteiner

Cirkulär AB är ett bolag ägnat åt att utveckla en produktionsmetod för framtidens mejeriprodukter. Bolaget grundades 2019 i Lund av Eric Öste & Sebastian Carreno Correa som en avknoppning från ett Vinnovaprojekt som har visat stor kommersiell potential. Projektet utfördes i samarbete med Lunds Universitet och Chalmers. Affärsidén bygger på

Läs mer »