Alnarp’s Agroecology Farm

Alnarp’s Agroecology Farm is a student-led project based in Alnarp, Lomma Kommun. This passionate group of students founded this farm because they wished to create learning opportunities about sustainable production for the local community. The farm grows a variety of organic vegetables and mushrooms which are sold directly to customers.

Läs mer »

“Rulla ut mig och ge mig en glass”

Jag ser att det finns ett behov av ett nytänkande inom äldreomsorgen i Sverige. Inte minst mot bakgrund av de brister som kommit i dagen under pandemin. Mina idéer har dock vuxit fram under en längre tid. Jag har i flera år funderat på hur jag vill bo och ha

Läs mer »

Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic är ett healthtech-startup med ett team som kombinerar tvärvetenskaplig forskning inom medicin, logopedi och matematisk statistik från Lunds universitet för att möjliggöra en mer objektiv och evidensbaserad röstvård. Idag lever nämligen 17% av Sveriges befolkning med röstrubbningar (t.ex. kronisk heshet) men mindre än hälften får vård, dels på grund

Läs mer »

Projekt REDO

Projekt REDO- Redskap för engagemang, delaktighet och omställning drivs av Skolidrottsförbundet i Skåne. Skånes Skolidrottsförbunds verksamhetsidé är att låta barn och unga ta ansvar för sin egen organisation och verksamhet. Med skolidrottsföreningar(skol-IF) som redskap skapar vi forum där unga får utveckla sitt ledarskap samtidigt som de skapar rörelseglädje och gemenskap

Läs mer »

Lärare på distans: En studie av skånska gymnasielärares erfarenheter av omställningen till distansundersökning under coronapandemin

Den 17 mars 2020 beslutade Sveriges regering att undervisningen på landets gymnasieskolor från och med dagen därpå skulle bedrivas på distans, detta som en konsekvens av den tilltagande spridningen av COVID-19. Beslutet innebar genomgripande förändringar för elever, föräldrar och – inte minst – lärare verksamma på gymnasieskolor. Digitala videokonferensverktyg såsom

Läs mer »

Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Jag kom till Sverige som flykting 1989 och bor i Malmö sedan dess. Efter språk och gymnasiestudier på Komvux började jag på civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik vid Lunds universitet 1992 med examen 1996. Efter en kort periods arbete som beräkningsingenjör i Malmö återvände jag till universitetet och påbörjade doktorandstudier inom ämnet

Läs mer »

KALK

Jag har fått stipendium för publicering av en fotobok, baserad på en konstnärlig undersökning genom 16 år av Limhamns Kalkbrott som landskap. Jag är som konstnär intresserad av hur världen ser ut och hur den ändrar sig i växelverkan mellan natur och kultur, och jag blev fascinerad av kalkbrottet i

Läs mer »

Hjärnskap för tonårsföräldrar

Kan kostnadsfri utbildning för föräldrar i olika former främja tonåringars hjärnhälsa och lärandestrategier? Syftet med projektetHjärnskap för tonårsföräldrarär att främja högstadieungdomars psykiska välbefinnande och lärande genom att erbjuda utbildningsinsatser för föräldrar. Projektet kommer att i ett pilotprojekt bjuda in föräldrar från tre olika högstadieskolor i Helsingborg, Ängelholm och Lund till

Läs mer »