Grön produktion av filtermaterial för uppsamling av fosfor (GreenPcap)

Målet är att skala upp produktionen och lansera ett hållbart filtermaterial för marknaden för uppsamling och återvinning av fosfor med hjälp av ny produktionsteknologi. Det kräver att DiaPure kan designa materialet i enlighet med detta samt korrekt dokumentation av fosforfiltrets prestanda och dess ekologiska hållbarhet. Följaktligen kommer vi att kartlägga och optimera viktiga processvariabler parallellt med materialkarakterisering, komplett prestandatestning och med en bedömning av miljöpåverkan och prestanda.