Barn Frågar Lund

Syftet med projektet är att skapa ett nytt koncept, en unik och spännande upplevelse för barn genom att ifrågasätta information de matas med dagligen i vårt digitala samhälle och själva försöka skaffa verktygen att få svar och kunskap de kan tro på genom att kombinera vetenskap med teater. Vi vill med projektets nya pedagogiska metod stimulera fler unga att söka sig till högre utbildning och forskning, och därmed bidra till att Sverige fortsatt utvecklas som kunskapsnation.