Företagsledning inom lantbruksföretagande och hortikultur

Syftet med projektet är att skapa ett utbildningsmaterial (tryckt bok) som tydligt riktar sig till främst lantbruksföretagande, men även hortikultur för att bredda användningsområdet. Boken kommer innehålla fem huvuddelar som berör entreprenörskap, strategiskt beslutfattande, risk- och omvärldsanalys, hållbarhetsfrågor och ekonomiska verktyg med fokus lantbruk och hortikultur – kurslitteratur som idag helt saknas.