Omvandling av näringsämnen från biprodukter till gröna produkter med vattenväxt

För att producera 1 kg köttprotein behövs ca 3-6 kg växtprotein. I Sverige importerar vi soja främst från sydamerikanska länder för djurfoder. En alternativ lösning kan vara en ny vattenväxande proteingröda (Lemna sp.) som kan producera 6-10 gånger mer protein/ha än sojabönan. Följaktligen strävar projektet efter att optimera odlingstekniker och proteinutvinningsmetoder för att generera produkter med högt proteininnehåll som lämpar sig för djurfoder samtidigt som man producerar näringsrikt biogödningsmedel.