Nyheter

Blått ljus för säkra och hälsosamma bladgrönsaker

Färdigt skurna ätfärdiga (råa) bladgrönsaker är en uppskattad produkt, men har orsakat större utbrott av magsjukor. Sådana utbrott orsakar lidande hos drabbade individer och åsamkar stor negativ påverkan på samhället (vården, odlare, livsmedelsaktörer/handel) negativt. Vi föreslår ett behandlingssteg med blått ljus under förädlingsprocessen för att avdöda allvarliga livsmedelspatogener och förlänga

Läs mer »

Ett kraftanpassande kirurgiskt verktyg för hjälp vid införande av biomedicinska implantat i känslig hjärnvävnad.

De flesta kirurgiska ingreppen (biopsier, mikroinjektioner, införande av implantat osv.) i hjärnan utförs utan större hänsyn till de mekaniska krafter som genereras i de olika hjärnstrukturerna. Våra fynd tyder på att unika kirurgiska kraftminskande strategier utgör ett markant framsteg och en unik kommersiell möjlighet. Detta arbete är av betydelse för

Läs mer »

Smarta polymerbindningar riktade till proteinfosforylering och metylering

Att utveckla polymerbindningar i analyser som uppfyller stringenta krav för precisionsmedicin avseende robusthet, reproducerbarhet, skalbarhet, affinitet, multiplexförmåga och lösningskompatibilitet. Genom användning av en särskild grupp polymerer kallade molekylärt präglade polymerer (MIPs) förutser vi att denna typ av prägling kommer att vara mycket applicerbar för att bana väg för robusta, billiga multiplexa

Läs mer »

Ny ultraljudsbaserad metod för att förhindra hjärtinfarkt och stroke

Bara i Sverige sker det > 30 000 stroker/år, vilket har stor inverkan på individer och samhället (16 B SEK/år). Under de 80 000 årliga ultraljudsundersökningarna missas de flesta patienterna med farligt plack eftersom det för närvarande inte finns någon metod för bedömning av placksammansättning. Vår metod behövs för 1) kliniska undersökningar,

Läs mer »

Framtidens cirkulära ekonomi i plastindustrin: en grön process för upprening av 5-hydroxymetylfurfural (5-HMF) och återanvändning av ett organiskt lösningsmedel.

Målet för detta projekt är att etablera en hållbar och ekonomiskt försvarbar process för produktion av 5-HMF – en mycket värdefull plattformskemikalie som kan öka nyttjandegraden och värdet i industriella biprodukter och avfall från jordbruket. Detta leder till mer miljömedvetna industrier och samhällen.

Läs mer »

Utveckling av en ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling

Cancerbehandling har aldrig varit bättre än den är idag. Det medför också att det idag lever fler människor än någonsin med en utläkt eller bortopererad cancer. Tyvärr innebär det ofta en livslång risk för återfall. Individanpassade cancervaccin skulle kunna minska den risken för många miljoner människor globalt sett. För en

Läs mer »

Fred i vår tid – ny nordisk musik för oboekvartett

Vi vill starta ett unikt samarbete där vi genom workshops hittar ett gemensamt musikspråk som är anpassat exakt till kvartettens fyra musiker, och som tar fram deras individuella styrkor. Genom att skapa ett ljudlaboratorium, kan musikerna och kompositörerna hjälpa varandra att förstå möjligheterna och begränsningarna hos just dessa instrument. Temat

Läs mer »

Nyskriven musik för trumpet och piano

Syftet är att dokumentera nyskriven musik för trumpet och piano samt ny pianomusik på det ledande skivbolaget BIS och på så sätt få internationell spridning av repertoaren till en större och bredare publik. Albumet kommer att bestå av en angelägen repertoar som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som

Läs mer »

Osynliga Rum

Iegor Reznikoff visar att grottmålningar är placerade där resonansen är som starkast. Att använda ljud för att utforska rum är en arkaisk metod som glömts bort. I en tid då ögat placerats på piedestal är det viktigare än någonsin att lyssna. Genom att rikta ljus mot ljud vill jag inte

Läs mer »

Kids for Kids – Gåsmors musikaliska sagor

Vi vill nå ut till människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med klassisk musik av olika anledningar. Vi ska bli av med de hinder som orsakas av etikett genom att flytta musiken bort från den traditionella konsertscenen. På nya platser skapar vi en mer intim och direkt kontakt med

Läs mer »