Nyheter

Nyskriven musik för trumpet och piano

Syftet är att dokumentera nyskriven musik för trumpet och piano samt ny pianomusik på det ledande skivbolaget BIS och på så sätt få internationell spridning av repertoaren till en större och bredare publik. Albumet kommer att bestå av en angelägen repertoar som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som

Läs mer »

Osynliga Rum

Iegor Reznikoff visar att grottmålningar är placerade där resonansen är som starkast. Att använda ljud för att utforska rum är en arkaisk metod som glömts bort. I en tid då ögat placerats på piedestal är det viktigare än någonsin att lyssna. Genom att rikta ljus mot ljud vill jag inte

Läs mer »

Kids for Kids – Gåsmors musikaliska sagor

Vi vill nå ut till människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med klassisk musik av olika anledningar. Vi ska bli av med de hinder som orsakas av etikett genom att flytta musiken bort från den traditionella konsertscenen. På nya platser skapar vi en mer intim och direkt kontakt med

Läs mer »

Skivinspelning med folkmusik á capella gruppen Åkervinda

Åkervindas arrangemang bevarar den svenska folkmusiktraditionen samtidigt som de också skapar en ny genre. Gruppen är inspirerade av sångstilar från hela världen så som bulgarisk folkmusiksång, övertonssång, kvartstoner som hörs mycket i svensk folkmusik såväl som i blues. Målet med produktionen är att få icke kommersiell musik att få den

Läs mer »

Där vi möts!

Malmö är en mångkulturell stad vilket återspeglas i personerna på de särskilda boendena och mötesplatserna. Sorgligt nog återspeglas detta inte i konsertutbudet på nämnda platser då repertoaren idag till största del består av svenska visor och schlager: musik som många av de äldre kanske inte har en nostalgisk koppling till.

Läs mer »

Moderna Musica – Tidens betydelse

Målet med det här projektet samt med vår verksamhet är att vi vill bidra till barn och ungas motivation att fortsätta utforska klassisk musik och att den klassiska musiken ska få leva kvar som en naturlig del av dagens och Malmös kulturliv. Vi vill lyfta fram unga musiker, dirigenter och

Läs mer »

Skivinspelning med Bülows kvartett

Vi upplever att på den moderna nordiska folkmusikscenen idag influeras mycket av populärmusik och klassisk musik. Vi upplever däremot att det saknas grupper som med folkmusiktraditionen som grundpelare influeras av improvisationsmusik och jazz i sitt sound och i arrangerandet. Genom att producera detta album så kan vi bidra till att bredda

Läs mer »

Spatial Audio Workshop

Målet är att utforma en workshop-serie ledd av professionellt kompetenta pedagoger och praktiker som utöver förberedelser genomförs med regelbundna träffar över flera månader och egna uppgifter för deltagarna att lösa i dialog med lärarna/handledarna. Innehållet utformas för att stimulera eget, kreativt skapande och konstnärlig utveckling. Serien riktar sig både till

Läs mer »

Digitala framsteg för att studera sångfåglars biologiska kompass

Två gånger per år migrerar miljontals fåglar på ett spektakulärt sätt – ofta från en kontinent till en annan och tillbaka. Hur fåglar väljer i vilken riktning de ska flyga under migrationen är fortfarande till stor del okänt. Traditionella metoder för att studera orienteringen hos fåglar baseras fortfarande oftast på

Läs mer »