TetrationAI – Användarvänlig Generering av Syntetisk Bilddata

Föreställ er att ni jobbar med ett projekt med begränsad datatillgång. Kanske tillåter din studie bara ett fåtal deltagare, du kanske undersöker ett sällsynt fenomen, det kanske omfattas av sekretess, eller också inser du att kompletterande data har potentialen att förbättra dina modeller ytterligare. Ge inte upp! Skicka istället er data till TetrationAI. Välj bland parametrar såsom detaljrikedom och träningstid, varpå vi genererar syntetiskt genererade datapunkter efter dina behov. Voila!