Framtagning av prototyp av soldrivet värmebatteri

Syftet är att ta fram en prototyp för ett solladdande värmebatteri som kan generera el och värme. De tekniska processerna validerades sommaren 2023 genom experiment i LTHs sollab. Projektet fokuserar på att genomarbeta alla moment och bygga en komplett prototyp för att testa systemets gränser för maximal lagringstemperatur, effektivitet, effektuttag, lagringsförluster och lagringskapacitet. Detta kommer sedan ligga till grund för att konstruera en fullskalig prototyp i samarbete med kund.