Enklare framtagning av nya vägmaterial för renare luft

Syftet med projektet är att ta fram en testutrustning för att experimentellt kunna studera befintliga och framtida vägbeläggningars påverkan på luftburna slitagepartiklars generering och karakteristik. Utrustningen kommer att vara mobil för framtida studier i MAX IV och ESS. Projektet kommer svara på forskningsfrågan: ”Hur kan kostnadseffektiva experiment i laboratoriemiljö på materialnivå utvecklas och valideras för att generera representativa luftburna slitagepartiklar från bildäck och väg?”