Nyheter

Omvandling av näringsämnen från biprodukter till gröna produkter med vattenväxt

För att producera 1 kg köttprotein behövs ca 3-6 kg växtprotein. I Sverige importerar vi soja främst från sydamerikanska länder för djurfoder. En alternativ lösning kan vara en ny vattenväxande proteingröda (Lemna sp.) som kan producera 6-10 gånger mer protein/ha än sojabönan. Följaktligen strävar projektet efter att optimera odlingstekniker och proteinutvinningsmetoder

Läs mer »

Mekanisk fingeravtryck för enkelceller

Biomekanisk enkelcellskarakterisering med hjälp av mikroskaleteknik är en potentiell väg mot att uppnå den selektivitet som krävs för isolering av cirkulerande tumörceller. Akustofluidik har stor potential för identifiering och isolering av celler baserat på en kombination av storlek, densitet och kompressibilitet. Det övergripande syftet för detta projekt är att utöka

Läs mer »

Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare

Läs mer »

Grön produktion av filtermaterial för uppsamling av fosfor (GreenPcap)

Målet är att skala upp produktionen och lansera ett hållbart filtermaterial för marknaden för uppsamling och återvinning av fosfor med hjälp av ny produktionsteknologi. Det kräver att DiaPure kan designa materialet i enlighet med detta samt korrekt dokumentation av fosforfiltrets prestanda och dess ekologiska hållbarhet. Följaktligen kommer vi att kartlägga

Läs mer »

Forskningskommunikation och kampen om kunskap – samtal mellan forskare, media, beslutsfattare och allmänhet

Syftet är öka, och samtidigt bredda, förståelsen för forskningskommunikation genom gränsöverskridande samtal för att öka förståelse för forskningens betydelse för att värna ett demokratiskt samtal. Vi har ett polariserat samhällsklimat med tidvis hätsk debatt i ämnen med en politisk laddning. Universitetet roll som trovärdig förmedlare av kunskap är viktigare än

Läs mer »

Enklare framtagning av nya vägmaterial för renare luft

Syftet med projektet är att ta fram en testutrustning för att experimentellt kunna studera befintliga och framtida vägbeläggningars påverkan på luftburna slitagepartiklars generering och karakteristik. Utrustningen kommer att vara mobil för framtida studier i MAX IV och ESS. Projektet kommer svara på forskningsfrågan: ”Hur kan kostnadseffektiva experiment i laboratoriemiljö på

Läs mer »

TFM sensorhållare (slutförande av prototyp)

Jag utvecklar en modern, patientvänlig sensorhållare för radiologisk undersökning på tandläkarmottagningar. TFM (the first movement) sensorhållare kommer att vara den första dentala produkten som kommer att skapas tillsammans med patienter eftersom många tandläkare försummar patientens välbefinnande under tandläkarbesöket.

Läs mer »

Framtagning av prototyp av soldrivet värmebatteri

Syftet är att ta fram en prototyp för ett solladdande värmebatteri som kan generera el och värme. De tekniska processerna validerades sommaren 2023 genom experiment i LTHs sollab. Projektet fokuserar på att genomarbeta alla moment och bygga en komplett prototyp för att testa systemets gränser för maximal lagringstemperatur, effektivitet, effektuttag,

Läs mer »