Interaktiv grammatikundervisning – digital webbplattform för lärare och elever

Grammatik upplevs av lärare som svårt att lära ut, och befintliga läromedel är dåliga och ibland felaktiga. Jag vill skapa ett pedagogiskt stöd som avlastar lärare i grammatikmomentet och visar hur de kan arbeta för att eleverna ska nå målen. Lärarna får genom webbplattformen ett lätthanterligt ”paket” som ger dem kompetensutbildning i de grammatikkunskaper ämnesplanen kräver. De kan därmed fokusera på andra delar av svenskämnet, och eleverna får med sig goda grammatiska kunskaper.