”Barnmorskestudent hela vägen” – en pedagogisk modell för relationsskapande mellan student och gravida kvinnor genom graviditet, födande och eftervård

Vi tror att vi genom vårt unika pedagogiska moment kan ge studenterna bästa möjliga förutsättningar för att tillägna sig kunskap om kvinnans upplevelse av hela vårdkedjan och erfarenhet av relationens betydelse i vårdsituationen. Innan vi kan införa momentet för alla studenter och sprida det till andra utbildningar är det centralt att säkerställa god pedagogisk kvalité. Evidensbaserade metoder för vårdyrken är eftersökta och projektet kan komma till nytta för fler professionsutbildningar än vår.