Lustfyllt akademiskt skrivande

Boken ska stödja forskares skrivutveckling och främja ett lustfyllt och produktivt skrivande. Genom övningar och reflektionsuppgifter får forskarna träning i olika genrer. Övningarna ska, successivt och systematiskt, stärka skribenternas färdighet och självförtroende. De kan användas för enskilt utforskande, men lämpar sig särskilt väl för workshoppar och skrivinternat, sammanhang där det individuella skrivandet sker i en gemenskap där deltagarna stöttar och inspirerar varandra.