Nyheter

Demokrati

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid

Läs mer »

Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom

Läs mer »

Historia genom Konst – produktion av pedagogiska filmer

Syftet med de pedagogiska filmerna är att ge gymnasieelever som inte har möjlighet att komma till museet tillgång till den kunskap och det material vi använder vid visningar och workshops. Filmerna kommer att kunna användas av lärare i ordinarie undervisning, alternativt fungera som en förberedelse inför besöket på museet. Filmerna

Läs mer »

Tugga om mat

Projektet har tre syften som alla skapar samhällsnytta; 1) att positionera mat som en viktig samhällsfråga i omställningen mot ett hållbart samhälle, 2) att höja allmänhetens kunskap om mat på ett sätt som kan vara till användning i vardagen. Inom det ryms många aspekter som exempelvis: öka kunskapen om hållbara

Läs mer »

Studiero för elever med normbrytande beteende

Vår förhoppning är att vi kan minska aggressivt och störande beteende, som kan utgöra riskfaktorer för framtida bruk av exempelvis tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt (ASPD) antisocialt personlighetsstörning, affektivt beteende och i förlängningen kriminalitet. Dagens gymnasieskola har inte de verktyg och resurser som behövs för att klara av att

Läs mer »

Ny typ av micromobilityfordon för aktivt mobilitetsstöd

Vi vill komplettera existerande produkter inom micromobility med ett fordon anpassat för de grupper i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller skada inte har möjlighet att använda cykel, elsparkcykel eller andra fordon som kräver balans. Vår lösning kompletterar även befintliga hjälpmedel-fordon genom att kombinerar gång med eldrift, vilket

Läs mer »

Miljövänligt smörjmedel stabiliserat med obehandlad havreolja

För att skydda kommande generationer och vår natur måste vi ersätta fossilbaserade produkter med nya miljövänliga produkter så fort som möjligt. Smörjmedel och kylmedel är sådana material. Den globala miljövänliga smörjmedelsmarknaden kommer att nå över 4,5 miljarder dollar till 2027 (

Läs mer »