Nyheter

Ny antikroppsbehandling som aktiverar immunförsvaret mot cancer

Projektets syfte är att ta fram en ny cancerbehandling i form av antikroppar mot SLAMF6 som kan aktivera kroppens egna T-celler att angripa cancerstamceller, i första hand i akut myeloisk leukemi (AML) men potentiellt även i andra cancerformer. De sökta medlen skulle möjliggöra utveckling av terapeutiska antikroppar genom att finansiera

Läs mer »

Sorbus Biomedical AB – Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler

Mitt mål med detta projekt är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har stora begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya tekniska verktyg,

Läs mer »

Wearapeutics

Vårt huvudsakliga mål är att fylla luckan bland befintliga lösningar som hjälper patienter i rehabiliteringsprocessen vid urininkontinens hos män. Vi vill förse patienterna med ett par icke-invasiva kalsonger som spårar deras träning och ger en utvärdering av deras prestation i realtid.

Läs mer »

Demokrati

Demokrati är jättesvårt att förstå för många och så även för våra elever som läser ämnesområde på Grundsärskola. Eftersom det är valår i år så väljer vi att arbeta med detta nu. Målet är att även våra elever med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i demokratiska idéer, frågor mm vid

Läs mer »

Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom

Läs mer »

Skivinspelning med Hernqvist/Mandelmann project

Syftet med Hernqvist/ Mandelmann project är att etablera en modern och samtida ensemble som på ett demokratiskt sätt arbetar tillsammans med musiken för att etablera oss på den internationella jazzscenen som ett arbetande band. Ett jazzband med rötterna i Malmö och där musiken håller högsta konstnärliga nivå och där bandets

Läs mer »

Edutainment-videor i flippat klassrum särskilt riktat till dem som riskerar bli underkända i grundskolans matematik/NO

Detta projekt har som mål att producera matematik/NO-videor som kombinerar god ämnesdidaktisk forskning med ämnesinnehåll som är elevnära och utanför skolmiljön. Videornas experiment ska vara lätta för elever att själv genomföra och ska tilltala elever som riskerar underkända betyg i matematik/NO. Videorna ska även kunna användas i forskning om effekten

Läs mer »

Skolturné med Malmö Brasskvintett

Vårt mål är att få komma ut till minst 15 olika skolor på landsbygden för att underhålla och inspirera ungdomar. Efter konserterna hoppas vi att ungdomarna ska ha lärt sig mer om brassmusik och instrumenten. Ett drömresultat vore att någon av ungdomarna letar sig till en kulturskola och börjar spela.

Läs mer »

Augmented reality vid inlärning av praktiska moment på tandläkarutbildningen

Målet är att underlätta tandläkarstudenternas inlärning av praktiska moment i utbildning. Genom att överbrygga luckan mellan teoretisk inlärning och praktisk tillämpning hoppas vi att studenterna kommer att vara bättre förberedda och utrustade inför behandling av patienter. Dessutom är vår förhoppning att studenterna ska bli mer motiverade att ta till sig

Läs mer »