Edutainment-videor i flippat klassrum särskilt riktat till dem som riskerar bli underkända i grundskolans matematik/NO

Detta projekt har som mål att producera matematik/NO-videor som kombinerar god ämnesdidaktisk forskning med ämnesinnehåll som är elevnära och utanför skolmiljön. Videornas experiment ska vara lätta för elever att själv genomföra och ska tilltala elever som riskerar underkända betyg i matematik/NO. Videorna ska även kunna användas i forskning om effekten av flippad undervisningsdesign och som inspiration i lärarfortbildning och lärarutbildning.