Cantica sacra – Inspelning av nyskriven kyrkomusik

Syftet är att lyfta fram den nya musik som komponeras för kyrkan, i kyrkan. Kyrkomusiker har ägnat sig åt komposition i alla tider och ofta använt kyrkans egna musikaliska skatter, såsom den gregorianska sången eller den reformatoriska koralen, som grund för nyskapandet. Min musik bygger inte sällan just på gregorianik. Detta är ett seriöst sätt att dokumentera nykomponerad musik i Svenska kyrkan på 2020-talet och för mig ett sätt att förvalta och utveckla traditionen jag verkar i.