Inspelningar samt framföranden av Elfrida Andrées samlade verk för violin och piano.

Vi vill bidra till en spridning av mindre väletablerad repertoar och en större mångfald i den svenska klassiska musiken. I och med en inspelning av Elfrida Andrées musik för fiol och piano hoppas vi uppnå detta. Inspelningarna ska finnas tillgängliga gratis på digitala plattformar för att både publik och musiker i Sverige och övriga världen ska kunna upptäcka Andrées musik. I förlängningen hoppas vi också kunna sätta Andrée och svensk klassisk musik på den internationella musikkartan.