UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial del II

Vi ser en framtid där musikundervisningen är uppskattad för de verktyg den ger oss för att bättre förstå oss själva och den värld vi lever i. Musikens inneboende kraft och betydelse för varje människa samt vår kultur är odiskutabel. Detta projekt har grund i önskan om att bevara och styrka musikens position och att ge barn och unga den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna fortsätta se musikens och kulturens betydelse som en grundläggande del av vår natur.