ATT VARA LÄRARE PÅ DISTANS: EN STUDIE AV SKÅNSKA GYMNASIELÄRARES ERFARENHETER AV OMSTÄLLNINGEN TILL DISTAN…

Den snabba omställningen inom skolan till distansundervisning skapade nya krav på organisering. Inför framtida omställningar av skolverksamhet är insikter om lärarnas konkreta erfarenhet av omställningen av stor vikt för att kunna finna organisatoriska lösningar som tar såväl politiska ambitioner som professionens arbetssituation i beaktande. Det föreslagna forskningsprojektet kommer att bidra med insikter som kan vara av stor relevans för framtida krisomställningar av skolverksamhet.