Utveckling av en ny behandling vid blodcancerformen akut myeloisk leukemi

Syftet är att på sikt utveckla en antikroppsbaserad behandling som slår mot leukemistamcellerna i AML. Vi har upptäckt att en viss receptor är uttryckt specifikt på cellytan i en av de vanligaste formerna av AML. Receptornuttrycks inte på normala blodstamceller och med hjälp av antikroppar kan vi rikta behandling mot de sjuka cellerna utan att skada de friska blodcellerna. Som led i den fortsatta utvecklingen av ett nytt läkemedel är vår avsikt nu att skydda vår upptäckt genom inlämning av en patentansökan.