Ny antikroppsbehandling som aktiverar immunförsvaret mot cancer

Projektets syfte är att ta fram en ny cancerbehandling i form av antikroppar mot SLAMF6 som kan aktivera kroppens egna T-celler att angripa cancerstamceller, i första hand i akut myeloisk leukemi (AML) men potentiellt även i andra cancerformer. De sökta medlen skulle möjliggöra utveckling av terapeutiska antikroppar genom att finansiera patentskydd dels för SLAMF6 som mål på leukemistamceller och dels för den lovande antikropp mot SLAMF6 som vi nyligen genererat.