Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning

Barnböckerna om Naturdetektiverna ska, genom fakta och fiktion, ge en bild av samtida forskning och forskare. Vetenskaplig problemlösning liknas vid deckarfall för att gestalta hur forskning systematiskt söker svar på frågor. Syftet är att bidra till grundläggande förståelse för vad som skiljer vetenskapligt grundad kunskap från tyckande. Böckerna kan härigenom långsiktigt motverka mytbildning och kunskapsresistens, och i stället främja bildning och ett samhälle som formas av informerade beslut.