Augmented reality vid inlärning av praktiska moment på tandläkarutbildningen

Målet är att underlätta tandläkarstudenternas inlärning av praktiska moment i utbildning. Genom att överbrygga luckan mellan teoretisk inlärning och praktisk tillämpning hoppas vi att studenterna kommer att vara bättre förberedda och utrustade inför behandling av patienter. Dessutom är vår förhoppning att studenterna ska bli mer motiverade att ta till sig kunskap när den presenteras under roliga och innovativa former.