Sorbus Biomedical AB – Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler

Mitt mål med detta projekt är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har stora begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya tekniska verktyg, samt med robusta resultat vilka påvisar utrustningens potential, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.