Nyheter

Intelectual property stratigy development

N-tigen Insights fokuserar på att utveckla unika reagens, N-timer ™-molekyler, för att fylla otillfreds- ställda behov vid detektion av intracellulära proteiner i levande celler. N-timer-molekylen är en liten utvecklad peptid med hög selektivitet och specificitet vid bindning till målproteinet och förmåga att tränga in i levande celler med ett antal

Läs mer »

Gamla Idéer-nya produkter

Mängder av produkter, redskap och metoder har kommit ur bruk och fallit i glömska. Projekt går ut på att samla in sådant som förtjänar att användas igen, undersöka nyttan och vid behov nytillverka och återlansera genom etablerade producenter och återförsäljare. Först ut är den gamla koklådan. Nyttan är mångsidig: stor

Läs mer »

Cykel Sulky

Cykel sulkyn är en produkt som, med hjälp av det smidiga dockningssystemet, fungerar både som en Cykelsits och en enkel sulky i en och samma produkt. Den primära målgruppen är föräldrar, män, kvinnor, mor- och farföräldrar och andra vuxna som skulle tänka sig köra barnvagnen och/eller cykla med barn. Produkten

Läs mer »

Ny metod för diagnos av lungsjukdom

Lungsjukdomen KOL är enligt världshälsoorganisationen WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. I Sverige är 500 000 till 700 000 personer drabbade. ADT-instrumentet är världsunik och patentsökt. På sikt har metoden potential att

Läs mer »

Tillfälligt individanpassat stöd – TIS

Tillfälligt Individanpassat Stöd – TIS, är att erbjuda en resursperson som systematiskt arbetar med att koordinera insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tjänsten är en flexibel insats och innebär en utveckling av den nuvarande insatsen rådgivning och annat personligt stöd (LSS 9§1) och bidrar till att öka kvaliteten och

Läs mer »

Validering av tensid för kosmetika- och egenvårdstillämpningar

En ny process för att tillverka biobaserade och funktionellt överlägsna tensider för såväl formulering av läkemedel som tillsatsämne i kosmetika och egenvårdsprodukter. En helt ny och unik process för tillverkning av alkylglykosider med lång sockerkedja, en tensidtyp som inte tidigare har varit möjlig att framställa med traditionell kemi. Processen är

Läs mer »

Film och rörligt media Nya verktyg för finansiering av entreprenörer

Idag är det dryga transaktionskostnader när entreprenörer skall söka resurser till sitt nystartade bolag inte minst på en internationell marknad. Målet är att korta tiden för nystartade bolag och projekt med internationell potential och som vill rekrytera investerare, samarbetspartners eller medarbetare. Att använda professionella filmare och storytellers för att skapa

Läs mer »

Parforce S-tonjägarna

Skånes Jakthorn ämnar starta och utveckla ett unikt projekt – blåsorkester endast för Parforce Es jakthorn. Målet med projektet är att utövarna skall lära sig blåsa Parforce Es jakthorn, som resulterar i möjlighet att framträda i gemensam grupp/blåsorkester. Väl genomfört kommer projektet ha ett stort nyskapande värde för musikälskare, i

Läs mer »

De senaste tillskotten i det Skånska orgellandskapet

Projektet syftar till att dokumentera nyheter i Skånes orgellandskap på en dubbel-CD och därmed sprida kunskapen om orgelmusik och olika orgelstilar. Avsikten är att använda ett skivmärke med internationell distribution för att medvetandegöra skånsk orgelkultur nationellt och internationellt. Det huvudsakliga målet är att medvetandegöra en viktig del av skånskt levande

Läs mer »