Intelectual property stratigy development

N-tigen Insights fokuserar på att utveckla unika reagens, N-timer ™-molekyler, för att fylla otillfreds- ställda behov vid detektion av intracellulära proteiner i levande celler. N-timer-molekylen är en liten utvecklad peptid med hög selektivitet och specificitet vid bindning till målproteinet och förmåga att tränga in i levande celler med ett antal normala biologiska funktioner som endocytos, diffusion, pinocytosis etc. Väl inne i cellen finner N-timer molekylen sitt mål och binder (underlätta visualisering av proteinet) eller lämnar cellen på ett ofarligt sätt.