Ny metod för diagnos av lungsjukdom

Lungsjukdomen KOL är enligt världshälsoorganisationen WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. I Sverige är 500 000 till 700 000 personer drabbade. ADT-instrumentet är världsunik och patentsökt. På sikt har metoden potential att revolutionera diagnosmöjligheterna för lungsjukdomen KOL och därmed bromsa sjukdomsförloppet hos miljontals människor världen över.