Parforce S-tonjägarna

Skånes Jakthorn ämnar starta och utveckla ett unikt projekt – blåsorkester endast för Parforce Es jakthorn. Målet med projektet är att utövarna skall lära sig blåsa Parforce Es jakthorn, som resulterar i möjlighet att framträda i gemensam grupp/blåsorkester. Väl genomfört kommer projektet ha ett stort nyskapande värde för musikälskare, i synnerhet vad gäller blåsorkester för Parforce Es jakthorn, vars ensemblespel måste underhållas med frekventa repetitioner och fortbildning för att utvecklas under många år framöver.