Jojnts – Den digitala sjukgymnasten mot artros

Utveckling av en digital e-hälsa applikation genom en kombination av entreprenörskap/ teknik/vetenskap/medicin, specifikt riktad till människor med ledbesvär och artros. Artros, som tillhör de kroniska sjukdomarna, är världens vanligaste ledsjukdom och en av de 4 sjukdomar som har störst sjukdomsbörda enligt WHO. Målet är att med applikationen utbilda artrosdrabbade människor om artros för att ge dem bättre förståelse vad det innebär och hur man kan förbättra sin livskvalitet samtidigt som man lär sig att leva med sina artrosbesvär.