Nyheter

Barockens kvinnor

Giovannikvartetten är en professionell Malmöbaserad ensemble som spelar barockmusik på tidstrogna instrument. Vi vill under 2015/16 skapa en konsert med fokus på barockens kvinnliga tonsättare och deras musik. Projektet går ut på att skapa en varierad konsert i två akter som bygger på kvinnornas musik, men också ger en inblick

Läs mer »

Questioning Schenkerism

Projektet avser utgivning av en bok med titeln “Questioning Schenkerism” som antagits för publicering på det välrenommerade vetenskapliga förlaget ”Peter Lang” i Frankfurt. Boken består av nio fristående musikanalytiska texter, vars minsta gemensamma nämnare är kritik av den teori och den analysmetod för tonal musik som lades fram av Heinrich

Läs mer »

Clownen Jac

Ändamålet för stipendiet är att åka på en Skåne-turne med den nyskrivna operan ”Clownen Jac” baserad på Hjalmar Bergmans sista bok med samma namn. Syftet med projektet och den utvalda berättelsen är inte att bagatellisera problemen den enskilda individen i ett välbärgat land som Sverige ställs inför. Snarare att belysa

Läs mer »

Musik på Ribbingsberg

Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst med framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet och där lokala artisters medverkan prioriteras. Evenemangen vänder sig till en blandad publik och i samband med konserterna finns servering och tillfälle till samvaro även

Läs mer »

Språket bortom språket

Språket bortom språket är ett undersökande projekt i publik tappning – ett projekt om musiken i samtalet och om samtalet inom musiken. Genom att skapa ett interdisciplinärt möte i en experimentell kontext där representanter från såväl musik och bildkonst, som från litteratur och forskning tillsammans med publiken som en aktiv

Läs mer »

Et exspecto

ET EXSPECTO (Och jag väntar) är namnet på en samproduktion mellan Musikhögskolan i Malmös blåsare och slagverkare och Marinens Musikkår i Karlskrona. Tillsammans bildas en symfonisk blåsorkester med 60 musiker, vilket möjliggör att en repertoar, som på grund av sin grandiosa orkesterstorlek, mycket sällan spelas. Syftet är att erbjuda möjlighet

Läs mer »

Söderslätts Sinfonietta

Orkestermusik på professionell nivå är en fantastisk källa till glädje, utveckling och rekreation. Dessvärre förutsätter den omfattande resurser som endast större städer har resurser till. Regionens orkestrar har begränsad förmåga att uppsöka landsorten. Därför saknas förebilder för unga musiker och ansökningar till Kulturskolans undervisning i orkesterinstrumenten viker. Detta pilotprojekt vill

Läs mer »

Ohört från förr

Svensk konstmusik från 1600-talet och framåt är i stort sett glömd och i dagsläget en dold skatt, även för dem som jobbar professionellt med musik. Genom att framföra dessa okända svenska verk sprids kunskap om vår kulturella historia, samt dess koppling utåt i Europa. Genom att varva musikverken med intressanta

Läs mer »

Songs at eventide med Trio Enchanteé

Motivet är att gjuta nytt liv i kammarmusiken! Trio Enchantée vill i projektet ”Songs at eventide” arbeta fram en kammarmusikkonsert där musik, konst och film får samspela och bilda en ny kulturell upplevelse. Det som behövs är en utveckling av själva konsertformen. Det är kanske inte förenligt med vår tid

Läs mer »