Nyheter

Tonsättaren som entreprenör, entreprenören som tonsättare

Syftet är att öka förståelsen för den nutida svenska (och skånska!) musiken och sätta den i sitt sammanhang på ett sätt som gör den meningsfull och mer tillgänglig för publiken. Genom min musik kan jag på ett personligt sätt representera Sverige/Skåne på världsscenerna och därigenom lyfta fram och väcka nyfikenhet

Läs mer »

Musik på Ribbingsberg

Ribbingsbergs Kulturförening arrangerar musikevenemang med stor musikalisk bredd, där fina artister bjuder på allt från visor, jazz, kammarmusik, opera och allsång och ger traktens musikintresserade både välbekanta tongångar och överraskande klangmöten. Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och

Läs mer »

Publikation av tyska och svenska flöjtpedagogiska texter

Det finns ett stort behov att sprida kännedom och tillgänglighet av flöjtkompositioner och flöjtpedagogiska texter från 1700-, 1800-, samt det tidigare 1900-talet. I nuläget är detta material i princip närmast okänt av professionella flöjtister och forskare. Publikationen av ovan nämnda kompositioner och flöjtpedagogiska texter innebär att jag skriver vetenskapliga kommentarer

Läs mer »

Vindla i Glaslandet – skivinspelning

Vindla är en klassiskt skolad stråkkvartett som med stor nyfikenhet tar sig an olika genrer och utmanar den traditionella stråkkvartettens former. Vi vill nå ut till barn och vuxna som sällan möter klassisk musik eller stråkmusik. En inspelning ska göra musiken lättillgänglig både i fysisk form och digitalt. Vi vill

Läs mer »

Populärisera Jazzen!

Projektet syftar till att nå ny publik och göra jazzen till en del av den levande klubbkulturen. Detta gör vi genom att förena pop och jazz och hoppas på det viset kunna utveckla båda genrerna. Vi upplever att dagens krogkultur saknar levande jazzmusik. Vår erfarenhet är att jazzen i huvudsak

Läs mer »

Arabian Baroque

Projektet har två huvudsakliga syften. Det första är att sammanföra musiker från olika kulturer och musikaliska bakgrunder och låta musiken medla mellan förr och nu genom kreativt utforskande av olika typer av tidig musik och befintliga musiktraditioner. Det andra syftet är att öppna för samtal med unga människor angående kulturell

Läs mer »

Barockens kvinnor

Giovannikvartetten är en professionell Malmöbaserad ensemble som spelar barockmusik på tidstrogna instrument. Vi vill under 2015/16 skapa en konsert med fokus på barockens kvinnliga tonsättare och deras musik. Projektet går ut på att skapa en varierad konsert i två akter som bygger på kvinnornas musik, men också ger en inblick

Läs mer »

Questioning Schenkerism

Projektet avser utgivning av en bok med titeln “Questioning Schenkerism” som antagits för publicering på det välrenommerade vetenskapliga förlaget ”Peter Lang” i Frankfurt. Boken består av nio fristående musikanalytiska texter, vars minsta gemensamma nämnare är kritik av den teori och den analysmetod för tonal musik som lades fram av Heinrich

Läs mer »

Clownen Jac

Ändamålet för stipendiet är att åka på en Skåne-turne med den nyskrivna operan ”Clownen Jac” baserad på Hjalmar Bergmans sista bok med samma namn. Syftet med projektet och den utvalda berättelsen är inte att bagatellisera problemen den enskilda individen i ett välbärgat land som Sverige ställs inför. Snarare att belysa

Läs mer »