Utvecklandet av ett flerspråkigt hybridverk

Huvudmålet är att utveckla ett flerspråkigt hybridverk genom nära samarbete mellan oss, tonsättare och dramatiker/librettist. Vi vill skapa en unik och mångdimensionell upplevelse för publiken genom att sammanföra olika konstnärliga uttryck och metoder. Arbetet avslutas med en genomsjungning av verket för inbjudna potentiella producenter, även om projektet inte inkluderar en fullständig produktion vid denna tidpunkt.