Rörelser i Tiden

Jag vill genomföra bokprojektet eftersom det finns alldeles för få böcker som beskriver rytmikpedagogik som lärandeform. Rörelser i Tiden är en uppföljning på min förra bok Rytmikpedagogikens nödvändighet och kommer att användas som kurslitteratur/läromedel vid musiklärarutbildningarna vid Musikhögskolor i Sverige.