Nyheter

Arabian Baroque

Projektet har två huvudsakliga syften. Det första är att sammanföra musiker från olika kulturer och musikaliska bakgrunder och låta musiken medla mellan förr och nu genom kreativt utforskande av olika typer av tidig musik och befintliga musiktraditioner. Det andra syftet är att öppna för samtal med unga människor angående kulturell

Läs mer »

Barockens kvinnor

Giovannikvartetten är en professionell Malmöbaserad ensemble som spelar barockmusik på tidstrogna instrument. Vi vill under 2015/16 skapa en konsert med fokus på barockens kvinnliga tonsättare och deras musik. Projektet går ut på att skapa en varierad konsert i två akter som bygger på kvinnornas musik, men också ger en inblick

Läs mer »

Questioning Schenkerism

Projektet avser utgivning av en bok med titeln “Questioning Schenkerism” som antagits för publicering på det välrenommerade vetenskapliga förlaget ”Peter Lang” i Frankfurt. Boken består av nio fristående musikanalytiska texter, vars minsta gemensamma nämnare är kritik av den teori och den analysmetod för tonal musik som lades fram av Heinrich

Läs mer »

Clownen Jac

Ändamålet för stipendiet är att åka på en Skåne-turne med den nyskrivna operan ”Clownen Jac” baserad på Hjalmar Bergmans sista bok med samma namn. Syftet med projektet och den utvalda berättelsen är inte att bagatellisera problemen den enskilda individen i ett välbärgat land som Sverige ställs inför. Snarare att belysa

Läs mer »

Parforce S-Tonjägarna

Målet med projektet är att starta och utveckla ett unikt projekt – blåsorkester endast för Parforce ess jakthorn. Medlemmarna skall lära sig att blåsa Parforce ess jakthorn, vilket resulterar i en möjlighet att framträda i en gemensam grupp/blåsorkester. Väl genomfört kommer projektet att skapa ett stort värde för musikälskare, i

Läs mer »

Att möta människor över gränserna

Skånes Jakthorn spelar både traditionell och nyskriven ensemblemusik för Fürstplesshorn och Parforcehorn. Skånes Jakthorn avser att fortsätta utveckla föreningens verksamhet i Sten K:s anda, där, med hans egna ord, ”kultur får människor att mötas över gränserna”. Syftet är att bevara, uppmärksamma och levandegöra traditionell skåneländsk jakthornsmusik.

Läs mer »

CD inspelning ”Svenska romanser”

Syfte med det här projektet är att kunna vissa en ny personlig tolkning av svenska romanser. Målet är att kunna spela in en skiva av bra kvalité för att kunna presenteras även utanför Sverige.

Läs mer »

ARTIST in RESIDENCE på Musikhögskolan i Malmö

En viktig del för Musikhögskolan i Malmö är att få impulser utifrån i form av gästlärare/musiker som kompletterar den utbildning skolans anställda lärare ger. ”Artist in Residence” (AiR), ger en möjlighet att engagera gästlärare/artister/musiker under längre tid. Syftet är att ge de deltagande c:a fyrtio jazzstudenterna en högkvalitativ konstnärlig inspiration.

Läs mer »

Tonsättaren som entreprenör, entreprenören som tonsättare

Syftet är att öka förståelsen för den nutida svenska (och skånska!) musiken och sätta den i sitt sammanhang på ett sätt som gör den meningsfull och mer tillgänglig för publiken. Genom min musik kan jag på ett personligt sätt representera Sverige/Skåne på världsscenerna och därigenom lyfta fram och väcka nyfikenhet

Läs mer »