Dalby Kammarkör framför H-mollmässan av J. S. Bach

Att framföra Mässa i H-moll av J. S. Bach i Dalby kyrka med musiker på tidstypiska instrument. Att sprida klassisk musik i Skåne genom att framföra Bachs verk på en mindre ort som Dalby. Högklassig musik ska inte bara framföras i de stora städerna som brukligt är, utan även i de lite mindre orterna. Ta musiken till människorna istället för människorna till musiken.