Väsen

Det finns flera syften med vår projektidé. Vi vill genom en historisk fantasiberättelse om sagoväsen väcka intresset för vår kulturella historia och värna om naturen. Samtidigt som vi visar våra blåsinstrument och lyfter fram och visar hur de fungerar. Dessutom presenterar vi en musik som barn och unga idag inte får ta del av i det dagliga flödande utbudet. Klassisk musik som presenteras i en musiksaga är lätt att ta till sig, och vi hoppas kunna fånga och även väcka deras intresse för musik.