Nyheter

Utveckling av adapter för laddning av elfordon i städer

Min drivkraft är att bidra till en snabbare omställning av transportsektorn för att minska utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga luftföroreningar i städer. Detta är också det övergripande målet och samhällsnyttan med projektet. Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en laddadapter för elfordon och utvidga patentskyddet för

Läs mer »

Väsentliga förbättringar för AAF

Målet för detta projekt är att ha ett fungerande odlingsområde på fältet, implementera den första fasen av ett flerårigt skogsjordbruk, ha en komposttoalett och en tvättstation. Med dessa investeringar tacklar vi de största hoten mot AAF och säkerställer organisationens överlevnad under en lång tid. Ett varierat produktionssystem kommer att locka studenter

Läs mer »

Tapasin och dess reglering av MHC klass I

Projekt syftar till att validera ett fragment av tapasin att användas som ett funktionellt immunmodulerande verktyg specifikt för tumörceller, att antingen användas ensamt eller i kombination med MHC-I-bindande immunogen peptid.

Läs mer »

Dig-Indie

Dig-Indie är en mobil applikation för att sälja digital musik på live koncerter och festivaler.

Läs mer »

Speximo

Speximo erbjuder teknologi för att stabilisera emulsioner (blandningar av olja och vatten, som finns i livsmedel, kosmetika, färg, läkemedel, etc.) utan att använda ytaktiva kemikalier (ytaktiva ämnen, tensider etc.).

Läs mer »

Beehave

Beehave ska tillverka och sälja en helt ny typ av bikupa (Beehave) som kan ”rädda världen” och sätta stopp för misshandeln av bin. Om biodling ökar som en del av trädgården/hushållet så ökar antalet bin och sprids jämnt över landet vilket bidrar till en bredare pollinering av grödor och naturliga

Läs mer »

Lost in Stångby

”Lost in Stångby” är en snabb och rolig kortfilm som handlar om den något bufflige företagsledaren Lars som raskt måste ta sig till Peking för ett viktigt affärsavtal. Det är bara att ta tåget till Kastrup för att sen hoppa på flyget. Trodde Lars. Ett litet misstag i stressen gör

Läs mer »

Multi Culti Catering

Multi Culti Catering är ett socialt företag som fyller ett behov på marknaden med ett unikt cateringutbud samtidigt som det skapar anställning för kvinnor med utländsk bakgrund. Multi Culti Catering bygger på att arbetslösa kvinnor från bland annat Eritrea, Kosovo, Irak, Somalia, Afghanistan och Iran, med erfarenhet av matlagning av

Läs mer »

Pappershjälmen

I växande och allt mer kompakta storstäder runt om i världen spelar cykeln en allt större roll i vår dagliga transport. I de flesta storstäder har system med lånecyklar blivit allt mer populärt. Den spontana cykelanvändaren, turisten och pendlaren kan smidigt hyra en cykel i en del av staden och

Läs mer »