Akvaponisk CSA

CSA står för Community Supported Agriculture (andelsodling). Genom att köpa en andel i en odling får konsumenten utdelning genom lokalt producerade grönsaker. För att producera grönsakerna på ett hållbart sätt har vi valt att göra det med hjälp av akvaponik. I en akvaponikodling reduceras användandet av gödsel till ett minimum då vi med hjälp av fiskar i ett slutet system omvandlar fiskens avföring till näring för växterna. Vi ska sätta upp en kommersiell akvaponikodling på Augustenborgstorget i Malmö. Odlingen kommer producera mat till 8-10 personer varje vecka året om. Eftersom odlingen är liten så är utbildningsvärdet av största vikt.