Nyheter

Berlin – Maglehem, Konsten och vägen dit

Ett konstnärsutbyte mellan Maglehemskonstnärer och internationellt kända Berlinkonstnärer. Under 10 dagar runt midsommar, arrangerar Maglehems Kulturförening en utställning, dels som samlingsutställning på Maglegårda Konsthall i Maglehem och dels i ateljéerna hos våra konstnärer som var och en ställer ut och fungerar som värd för en av Berlinkonstnärerna.

Läs mer »

The Conference

The Conference by Media Evolution är en internationell mötesplats för människor som vill förändra världen och har det rätta engagemanget att göra det. Under två dagar deltar 1 000 personer i en konferens på Slagthuset i Malmö. Ytterligare 1000 personer deltar i workshops, master classes och meetups med det lokala

Läs mer »

Radikalisering – Upptäck och Förebygg

Projektet syftar till att under hösten 2015 och våren 2016 genomföra 20 halvdagsutbildningar i att upptäcka och förebygga radikalisering. Målgruppen är skolpersonal, i första hand på högstadienivå. Utbildningen syftar till att ge lärarna större kunskap och förståelse för problematiken och för att arbetet med att förebygga extremism mycket handlar om

Läs mer »

Konsten att bli Skånsk

Bokprojekt där författare från vetenskap, kultur, media och idrott beskriver mötet med det skånska i en mångkulturell, dynamisk region. Tillsammans kommer det att nyansera den något förenklade bilden av vad det skånska står för idag.

Läs mer »

README

Läsfrågan är vår mest akuta samhälls-, kultur- och demokratifråga. Inte bara för att kompetensen för läsförståelse dyker så snabbt, utan också eftersom läsfrågan skär igenom alla grupper och samhällslager. Ett problem med läsfrågan är att de grupper och branscher som berörs mest, sällan eller aldrig möts. Skolan, biblioteken, bokbranschen och

Läs mer »

FCM1 Fotografiskt Center Magasin 1 AB

Vi har sedan hösten 2012 arbetat aktivt med att etablera ett Fotografiskt Center (likt Stockholms ”Fotografiska”) i Malmö. Siktet har hela tiden varit inställt på att driva verksamheten i Magasin 1, M1, i Malmö Nyhamn, ca 650 meter från Malmö C. Med hjälp av personer i vårt nätverk, som innehåller

Läs mer »

Forskningsfestival för samtida scenkonst

Festivalen syftar till att skapa ny kunskap kring dramaturgi. Synen på dramaturgi har blivit ett alltmer intressant ämne inom scenkonsten och forskningsprojektet kan bidra med ny kunskap inom området. Den kunskap vi redan erhållit genom praktik med att sammanföra olika uttrycksmedia har lett till inbjudningar till ett flertal Europeiska festivaler

Läs mer »

Studies in Seneca’s Epistulae Morales

Målet är att sprida kunskap om filosofen Senecas morallära.  Denne antike vise har i 2000 år varit ett stöd för sökande människor. Boken handlar om bildspråket i filosofen Senecas brevsamling Epistulae Morales, författad omkring år 60 e. Kr. Boken visar hur den moraliska och filosofiska utveckling Seneca försöker åstadkomma hos

Läs mer »

Hur blir du idrottikalisk?

Projektet syftar till att bidra till mer kreativitet och bättre prestation genom att mixa idrott och musik. Projektet vill synliggöra den forskning som finns och bjuda in till nya möten över olika branscher, intressen, åldrar och geografisk tillhörighet. I projektet har vi valt att arbeta med fem olika idrottare som

Läs mer »

Weltklasse 2015

Projektet Weltklasse innebär en serie samtal på scen, där världsledande forskning främst från Lunds Universitet lyfts fram.  Syftet med projektet är att på ett enkelt och okomplicerat sätt intressera och engagera medborgare såväl regionalt och nationellt som internationellt. Den världsledande forskningen som äger rum i Lund är omfattande och imponerande

Läs mer »