Nyheter

Artificiell Intelligens (AI) och Intelligenta Agenter (IA)

Jag vill kunna ägna tiden åt att kunna sammanställa min och Skåne företags AI kunskap tillsammans med Mobile Heights i bokform. Jag vill göra en inventering av vad företag tänker om AI, hur jag arbetat med AI själv, hur akademin tänker AI och vad studenter ser AI som. Ett AI

Läs mer »

Ramels väg 47. En trappuppgångs uppgång, fall och omvandling

Syftet med projektet är att i form av en dokumentärfilm skildra en trappuppgång och de människor som bor och har bott på denna plats. Dokumentärfilmen bjuder in tittarna att utforska och utmana några av de föreställningar och fördomar som kommit att prägla platsen. Varför flyttade människor som bott på platsen? Hur

Läs mer »

Möta existentiell ensamhet under ungdomstiden

Syftet med projektet är att främja kunskap kring existentiell ensamhet under ungdomstiden, samt att främja stöd i att möta ungdomars existentiella hälsa. Det finns en stor efterfrågan efter kunskap kring existentiell ensamhet samt stöd i att kunna möta ungdomar i denna typ av frågor. Genom att främja kunskap och en

Läs mer »

Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Boende, framför allt skolelever, i Malmö och Skåne får en ökad förståelse för historiens påverkan på hur staden, och världen, ser ut idag. En ytterligare effekt är att modellen blir naturlig samlingsplats, och därmed utgångspunkt för museets pedagoger i en stor och komplex utställning. Dessutom får båda institutionerna möjlighet till

Läs mer »

Sömnens betydelse vid hälsa och ohälsa

Sömnproblem är ett gigantiskt problem, som skapar lidande för individen och kostnader för samhället. Mycket av problemen orsakas av bristande kunskap inom hälso- och sjukvården samt hos allmänheten. Det finns ett stort behov av att sprida information om hur sömnproblem kan avhjälpas. Genom att genomföra konferenser, öppna digitala seminarier och

Läs mer »

Bilden av Sverige – hur Wikipedia formar Sverigebilden

Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Genom uppslagsverket formar människor en förståelse för världen. Ändå vet de flesta mycket lite om hur det fungerar – och hur man tänker kring bilder och bildsättning talar de som skriver knappt om själva. Bilden spelar så stor roll för hur vi

Läs mer »

”Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning” 2023

Föreningen Furuboda vill med Aktiv Fritid-projektet bidra till en positiv utveckling för 300 unga med funktionsnedsättning så att fler ges konkreta förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid. På så sätt ges unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för social gemenskap med vänner och kamrater, större förmåga och bättre förutsättningar

Läs mer »

The Conference

The Conference by Media Evolution är en internationell mötesplats för människor som vill förändra världen och har det rätta engagemanget att göra det. Under två dagar deltar 1 000 personer i en konferens på Slagthuset i Malmö. Ytterligare 1000 personer deltar i workshops, master classes och meetups med det lokala

Läs mer »

Radikalisering – Upptäck och Förebygg

Projektet syftar till att under hösten 2015 och våren 2016 genomföra 20 halvdagsutbildningar i att upptäcka och förebygga radikalisering. Målgruppen är skolpersonal, i första hand på högstadienivå. Utbildningen syftar till att ge lärarna större kunskap och förståelse för problematiken och för att arbetet med att förebygga extremism mycket handlar om

Läs mer »

Konsten att bli Skånsk

Bokprojekt där författare från vetenskap, kultur, media och idrott beskriver mötet med det skånska i en mångkulturell, dynamisk region. Tillsammans kommer det att nyansera den något förenklade bilden av vad det skånska står för idag.

Läs mer »