Jag berättar

Vi vill jobba med storytelling som pedagogiskt initiativ för att nå de deltagare som har svårt att tala inför andra och har låg tilltro till den egna förmågan. Dessa svårigheter påverkar allt ifrån skoluppgifter till kontakt med myndigheter och sociala relationer. På lång sikt kan detta även påverka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.