Malmös första textilentreprenörer – historien om bomullstextilindustrins uppkomst och utveckling i Malmö

Syftet med projektet är att undersöka bomullstextilindustrins uppstart och utveckling i Malmö 1850 till 1920, för att synliggöra a) centrala aktörer i processen, b) den roll bomullstextilindustrin spelade i den industriella utvecklingen i Malmö, samt c) hur den processen hänger ihop med en internationell ekonomisk och industriell utveckling. Vi vill tillgängliggöra detta för allmänheten, då vi menar att kännedom om historien är en central del av människors identitet.