Utbildningsteknik för beräkning av olika trädslags energiinnehåll

Syftet med projektet att ta fram och testa en teknik för att skolungdomarna ska kunna beräkna hur mycket energiinnehållet skiljer sig vid användning av olika ved-typer, vilket samtidigt som det ska vara en övning i naturkännedom också ska vara en träning i matematiska beräkningar och förståelse för klimatpåverkan som träd gör i positiv riktning genom att ha tagit upp den koldioxid som vi nu återför till atmosfären för förnyat upptag och utan att tillföra något annat än vad som funnits i veden.