Sortering baserat på utsöndring med hjälp av avancerad mikrofluidik och bioresponsiva hydrogeler

Vi hoppas kunna bidra till en ökad förståelse av vad som styr enskilda cellers utsöndring av olika ämnen och vilken roll yttre kemiska stimuli har. Detta kommer sedan att lägga grunden för nyttiggörande inom flera områden. Diabetes bygger på en störning i utsöndringen av insulin från beta-celler och glukogen från alfa-celler, som en funktion av koncentrationen av glukos i omgivningen. Ett annat område är infektionssjukdomar där den kemiska kommunikationen mellan patogener är viktig för bildning av biofilmer som har en stor roll i uppkomsten av en infektion. Bakteriers utsöndring av enzymer är viktig för uppkomst av resistens mot antibiotika.