Teknisk och social innovationsutveckling för konfektion med hållbarhet i fokus

Projektet är ett interdisciplinärt initiativ som kopplar samman teknik med konfektion. Avsikten är att radikalt reformera och utmana traditionella produktionsmetoder och invanda konsumtionsmönster för konfektion med fokus på hälsa, miljö och etik. Textilbranschen står för mer miljöförstöring än flygindustrin och är ökänd för att förorsaka mänskligt lidande i form av omänskliga arbetsförhållanden. En stor del av dagens kläder innehåller giftiga ämnen vilket utgör en hälsorisk. Syftet är att motarbeta och förändra dessa hälsofarliga och etiska missförhållanden.