Safelight

Allt mer händer i våra städer, biljakter, rån och mord hör numera till vardagen. Händelserna är ofta allvarliga och innebär nästan alltid att Ambulans, Polis, Brandkår (Blåljus) åker ut på dessa larm. Allmänheten utsätts för fara utan vetskap om vad som pågår, inte ens vetskap om att något pågår. Vår idé bygger på att man skall uppmärksamma allmänheten på att något utöver det vanliga är på gång, i det område/omgivning man befinner sig. Man ska få tid till att vara extra uppmärksam och försiktig och hålla sig undan för sitt eget och allas bästa. Syftet är att få ett säkrare samhälle. Att möjliggöra för trafikanter, cykel och gående att reagera på utryckningsfordon.